نگاه روز: سانسور اخبار کرونا و تقابل حکومت با مردم – با کاظم نیکخواه – ۱۶ مارس ۲۰۲۰

خیابان: آخرین وضعیت شیوع کرونا – با مصطفی صابر و سمن فرخزاد و میثم عتیق و سبحان کاظمی – ۹۸ مارس ۲۰۲۰

ستاد مبارزه با کرونا : میزگرد با آقایان رضا مریدی – حسن صالحی و خانم شاپرک شجری زاده

گزارش مینا احدی : گزارش ستاد مقابله با کرونا در ایران به مردم- ۱۴ مارس ۲۰۲۰

گفت و گو: سیما بهاری با شهلا دانشفر – اعتصاب کارگران راه آهن، یک الگو

نگاه روز: تقاضای کمک مالی از صندوق بین المللی پول – ساناز سینائی با اصغر کریمی – ۱۳ مارس ۲۰۲۰

بالای صفحه