Tag: اداره کار آذربایجان شرقی

همبستگی انسانی: فراخوان ٢۶ فروردین علیه حجاب اجباری و چند خبر دیگر

۲۳ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

همبستگی انسانی: نگاهی به مهمترین خبر های شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ (به زبان تُرکی)

بهمن ۱۴۰۱ (به زبان تُرکی) ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱ فوریه ۲۰۲۳ برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید تهیه و اجرا:...

همبستگی انسانی: نگاهی به مهمترین اخبار جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ (به زبان تُرکی)

۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

رویدادها: چرا کارزار «من وکالت میدهم» در جهت و منافع انقلاب برای زن زندگی آزادی نیست؟

سه شنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ شرکت کننده: اصغر کریمی گرداننده: میثم عتیق تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه