برچسب: اعتراضات کارگران شهرداری تبریز

کارگران و یک دنیای بهتر: کرونا و بیکاری، اعتراضات کارگران شهرداری تبریز و نیشکر هفت تپه – ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۰

کارگران و یک دنیای بهتر:  برنامه کارگران و یک دنیای بهتر، برنامه ای با قدمت بیش از ده سال عمر است. برنامه کارگران و یک  دنیای بهتر صدای اعتراض کارگران…

بالای صفحه