برچسب: اعتراضات کارگران معدن آسمینون منوجان و شرکت فعال خانواده

سازمانده: گفتگو با اصغر کریمی، اعتراضات کارگران معدن آسمینون منوجان و شرکت فعال خانواده – ۲۳ مه ۲۰۲۱

🔴 سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺گفتگو با اصغر کریمی، اعتراضات کارگران معدن آسمینون منوجان و شرکت فعال خانواده 🎤 شهلا دانشفر ۲ خرداد ۱۴۰۰ – ۲۳ مه…

بالای صفحه