برچسب: اعتراضات کارگران

همبستگی انسانی: اعتراضات کارگران، دو خبراز ارومیه و روز شمار انقلاب

۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

گفت و گو : اعتراضات کارگران نفت گسترش می یابد

مهمانان برنامه: شهلا دانشفر، اصغر کریمی تهیه کننده و مجری: سیما بهاری مسئول فنی: حامد جمالی ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ - ۵ سپتامبر ۲۰۲۲

همبستگی انسانی: صحبت در مورد چند خبر (به زبان ترکی)

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱ مه ۲۰۲۲ تهیه و اجرا: جلیل جلیلی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

همبستگی انسانی: اعتراضات کارگران مخابرات در آذربایجان غربی – جلیل جلیلی با محمد شکوهی – ۱ ژانویه ٢٠٢۲

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتراضات کارگران مخابرات در آذربایجان غربی مصاحبه با محمد شکوهی تهیه و اجرا: جلیل جلیلی…

بالای صفحه