Tag: اعدام

نه به اعدام: گزارش فعالیت ۶ ماهه کمیته بین المللی علیه اعدام در خلال انقلاب زن زندگی آزادی

۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰ مارس ۲۰۲۳ شرکت کننده: مسئولین و اعضای کمیته بین المللی علیه اعدام تهیه و اجرا: رضا سرلک و شمیلا منفرد تهیه شده در تلویزیون کانال...

نه به اعدام: درباره واکنش حکومت به مسمومیت های سریالی، احکام اعدام و اعتراضات علیه اعدام در هفته گذشته

اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳ مارس ۲۰۲۳ شرکت کننده: حسن صالحی تهیه و اجرا: شمیلا منفرد برنامه ای از کمیته بین المللی علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

برای آزادی زندانیان سیاسی : بازداشت شدگان محکوم به اعدام

۱۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۹ مارس ۲۰۲۳ شرکت کننده: مسعود وظیفه زندانی سیاسی و فعال سیاسی ، اجتماعی تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی...

برای آزادی زندانیان سیاسی: جمشید شارمهد در خطر اعدام

۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۲ مارس ۲۰۲۳ شرکت کننده: غزاله شارمهد تهیه و اجرا: باهره یزدان پناه برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون...

برای آزادی زندانیان سیاسی: علیه احکام اعدام برای بازداشت شدگان

۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲ فوریه ۲۰۲۳ شرکت کننده: فاطمه داوند تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

نه به اعدام:چالش‌های اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی

۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳ شرکت کننده: پریسا پوینده تهیه‌ و اجرا: رضا سرلک تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: محکومیت جهانی احکام اعدام (به زبان ترکی)

۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۹ ژانویه ۲۰۲۲ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نه به اعدام: صد روز پس از شروع خیزش انقلابی

۴ دی ۱۴۰۱ - ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲ شرکت کنندگان: مهین علیپور، فعال سیاسی از استکهلم تهیه کننده و مجری: رضا سرلک برنامه ای از کمیته بین المللی علیه اعدام تهیه...

نه به اعدام: اعدام معترضین در ایران ۲۸ آذر ۱۴۰۱ – ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

شرکت کننده: هرمز رها تهیه کننده و مجری: حسن صالحی برنامه ای از کمیته بین المللی علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: علیه احکام اعدام به پا خیزیم (به زبان تُرکی)

۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه