برچسب: بودجه ۱۴۰۰

همبستگی انسانی: بودجه های نجومی برای” اسلامی کردن آموزش و پرورش”( به زبان تُرکی)

۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۷ مه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نگاه روز: رد کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ از طرف نمایندگان مجلس، نگار نادری با رضا رشیدی – ۳ فوریه ۲۰۲۱

🔴 نگاه روز تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺رد کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ از طرف نمایندگان مجلس،رضا رشیدی 🎤 نگار نادری ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ – ۳ فوریه ۲۰۲۱ نگاه…

بالای صفحه