برچسب: بوروس سوئد

رویدادها: درباره نمایشگاه هنری صدف احمدی در سوئد و سانسور برخی آثار او

شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۲۳ - ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ شرکت کننده: امید صالحی گرداننده: میلاد رسایی منش تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه