برچسب: بیانیه معلمان سقز و زیویه

ایسکرا: اخبار هفته برنامه ای از یدی محمودی؛ بیانیه معلمان سقز و زیویه – ۸ اکتبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 اخبار هفته برنامه ای از یدی محمودی؛ 🔺بیانیه…

بالای صفحه