برچسب: بیانیه میرحسین

پاسخ: بیانیه موسوی، گذار یا فروپاشی

۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۸ فوریه ۲۰۲۳ گفتگو با حمید تقوایی مجری و تهیه کننده: خلیل کیوان تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه