برچسب: بیانیه چند تشکل کارگری علیه اعدام نوید افکاری

کارگران و یک دنیای بهتر: تجمع بازنشستگان در ٢٥ شهریور؛ بیانیه چند تشکل کارگری علیه اعدام نوید افکاری – ١۸ سپتامبر ۲۰۲۰

کارگران و یک دنیای بهتر:  برنامه کارگران و یک دنیای بهتر، برنامه ای با قدمت بیش از ده سال عمر است. برنامه کارگران و یک  دنیای بهتر صدای اعتراض کارگران…

بالای صفحه