برچسب: بیداد کرونا و جمهوری اسلامی

نگاه روز: بیداد کرونا و جمهوری اسلامی – داوود غفاری با حسن صالحی – ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰

نگاه روز: فوری ترین مسایل روز در این برنامه روزانه، با طرح سئوالاتی کوتاه در مقابل مهمانان برنامه قرار می گیرد. اتفاقاتی که روزانه در جریان است مورد نقد قرار…

بالای صفحه