برچسب: بیست و نهمین سال تشکیل حزب کمونیست کارگری

بمناسبت ۲۹ مین سال تشکیل حزب کمونیست کارگرپیام کیوان جاوید همراه با اطلاعیه حزب- ۳ دسامبر ۲۰۲۰

🔴 کلیپ روز تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺به مناسبت بیست و نهمین سال تشکیل حزب کمونیست کارگری پیام کیوان جاوید همراه با اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ۱۳ آذر…

بالای صفحه