برچسب: بیکارسازی زنان

باهم: بررسی اوضاع افغانستان – نصیر مهرین – بیکارسازی زنان – بتول حیدری – ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱

🔴 باهم تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 بررسی اوضاع افغانستان – نصیر مهرین 🔺بیکارسازی زنان – بتول حیدری 🎤 سیامک بهاری ۲۶ مهر ۱۴۰۰ – ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱…

بالای صفحه