برچسب: بیکاری و فقر مردم

همبستگی انسانی: حاشیه نشینی، فقر و بی امکاناتی (به زبان ترکی)

١ شهریور ۱۴۰۱ - ۲٣ اوت ۲۰۲۲ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

همبستگی انسانی: گرانى نان و توجيهات حكومت

۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۲ مهمان برنامه: محمد شکوهی تهیه و اجرا: جلیل جلیلی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
بالای صفحه