برچسب: بی آبی

همبستگی انسانی: اعتراض به بی آبی در تبریز، ” حجاب بان”، اربعین حکومتی( به زبان تُرکی)

۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸ اوت ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه