برچسب: بی حقوقی زنان

نه به تابو: علیه زن کشی وسیعا اعتراض کنیم

 ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ایسکرا – به زبان کردی: اخبار هفته و صحبت های یدی محمودی درباره مضحکه انتخابات – ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺اخبار هفته: تهیه کننده: یدی محمودی 🔺صحبت های یدی…

بالای صفحه