برچسب: جنبش دادخواهی

نه به اعدام:  آبان خونین و جنبش دادخواهی، آزادی توماج و تاثیر هنر اعتراضی در جامعه 

۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: هرمز رها و ساموئل نظری تهیه و اجرا: نسرین نامدارپور برنامه ای از کمیته علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: اهمیت و نقش آبان ۹۸ در جنبش دادخواهی

۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: شیوا محبوبی اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: جنبش دادخواهی را با تمام توان گسترش دهیم

آبان ۱۴۰۲ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گفت و گو: جنبش دادخواهی به وسعت تاریخ جمهوری اسلامی

۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده: کاظم نیکخواه - هرمز رها تهیه و اجرا: سیما بهاری مسئول فنی: جمیل فرزان تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ایسکرا: جایگاه خانواده جانباختگان و دادخواه در انقلاب زن زندگی ازادی

 ۲۹ تیر ۱۴۰۲ - ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳ شرکت کننده: مرسده قائدی تهیه و اجرا: جمیله میراکی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...

ایسکرا: آخرين اخبار و رويدادهای کردستان

 ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۵ ژوئن ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: مینا بهروزی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

رویدادها: جنبش دادخواهی در ایران بر بستر انقلاب جاری زن زندگی آزادی

چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۹ مارس ۲۰۲۳ شرکت کننده: اصغرکریمی گرداننده: میثم عتیق تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نیم نگاه: روز جهانی زن امسال بر بستر انقلاب زن زندگی آزادی و نقش خانواده های زندانیان سیاسی و بازداشتی و جنبش دادخواهی

رویدادها: آیا جنبش دادخواهی فقط محدود به دوره جمهوری اسلامی

۲۸بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷ فوریه ۲۰۲۳ شرکت‌کننده: محسن ابراهیمی گرداننده: میثم عتیق برنامه‌ای در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه