برچسب: حسن صالحی

برای آزادی زندانیان سیاسی: واکنش ها علیه اعدام مخفیانه میلاد زهره وند

۶ آذر ۱۴۰۲ - ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: حسن صالحی اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

نه به اعدام: اعدام میلاد زهره وند و مقابله با موج اعدامها و یادی از دلارا دارابی

۶ آذر ۱۴۰۲ - ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: حسن صالحی برنامه ای از کمیته بین المللی علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

رویدادها: در رابطه با اعدام میلاد زهره وند یکی از معترضین انقلاب زن زندگی آزدی توسط جمهوری اسلامی

جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲ ، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده:حسن صالحی گرداننده: میلاد رسایی منش تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

خط رفاه: افزایش سن بازنشستگی و اعتراض بازنشستگان

۲ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: شهلا دانشفر مجری و تهیه کننده: حسن صالحی برنامه ای در تلویزیون کانال جدید

خط رفاه: اعتراضات پرستاران و مطالبات آنها

۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: شهلا دانشفر مجری و تهیه کننده: حسن صالحی برنامه ای در تلویزیون کانال جدید

نه به اعدام: دلایل مخالفت با قانون اعدام و تقویت جنبش علیه اعدام

۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: راحله بهزادی، حسن صالحی تهیه و اجرا: نسرین نامدارپور برنامه ای از کمیته علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه