Tag: زندانیان سیاسی

پخش زنده: ویژه سالروز فاجعه متروپل آبادان ۱۴۰۲

 سه‌شنبه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ ، ۲۳ مه ۲۰۲۳ شرکت‌کنندگان: اصغر کریمی، شهلا دانشفر،کاظم نیکخواه گرداننده: شیرین شمس مدیریت برنامه: کیان آذر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

برای آزادی زندانیان سیاسی: ماشین اعدام را در هم‌ بکوبیم

 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۸ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: هرمز رها تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون...

برای آزادی زندانیان سیاسی: نشست با نمایندگان پارلمان انگلیس- سر خط خبرهای زندانیان سیاسی

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: شیوا محبوبی تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: علیه سرکوب و احکام اعدام و محاربه

۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۷ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: محمد صابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی - عقیدتی سابق و فعال حقوق بشر و از مدیران حالوش تهیه و اجرا: سهیلا...

برای آزادی زندانیان سیاسی: جان زندانیان سیاسی در معرض خطر است

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۴ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کننده: پیام‌سلمان زاده پسر رضا سلمان زاده زندانی سیاسی تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی...

برای آزادی زندانیان سیاسی: جان فعالین و زندانیان سیاسی در معرض خطر است

۳۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کننده: ماهان مهرابی تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: تعطیل کردن زندان رجایی شهر

۲۴ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کننده: کامران چاتل تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...
بالای صفحه