Tag: محمدقبادلو

رویدادها: چرا کارزار «من وکالت میدهم» در جهت و منافع انقلاب برای زن زندگی آزادی نیست؟

سه شنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ شرکت کننده: اصغر کریمی گرداننده: میثم عتیق تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

رویدادها: پیش بینی بانک جهانی از سقوط تولید ناخالص داخلی در ایران به زیر دو درصد در ۲۰۲۴

 ۲۱دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ شرکت کننده: اصغر کریمی مجری برنامه: میثم عتیق تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه