Tag: محمد شکوهی

همبستگی انسانی: احکام زندان در ارومیه، تجمعات بازنشستگان مخابرات (به زبان تُرکی)

۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

(به زبان ترکی)همبستگی انسانی- اعتراضات ضد حکومتی وارد پنجمین ماه شد

۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی- اعتراضات صنعت نفت و گرامیداشت محسن شکاری(به زبان ترکی)

۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: وضعیت دستگیر شدگان- بحران گاز(به زبان ترکی)

۲۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: محاکمه حمید نوری – تهدید مجله شارلی ابدو توسط سپاه (به زبان ترکی)

۲۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: مبارزه علیه اعدام‌ها را گسترش دهیم! (به زبان ترکی)

۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۹ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: یاد جانباختگان، اعتصاب زندانیان و دستگیری‌ها در بلوچستان (به زبان تُرکی)

۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۵ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: نگاهی به شعار زن زندگی آزادی (به زبان تُرکی)

۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۲ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: برای آزادی دستگیرشدگان انقلاب به‌پاخیزیم (به زبان تُرکی)

۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۴ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: اخبار و رویدادهای مهم سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ (به زبان تُرکی)

۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۳ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه‌ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه