Tag: نقش خانواده های دادخواه

ایسکرا: درباره روز مهسا در مهاباد

 ۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۳ شرکت کننده: مینا بهروزی تهیه و اجرا: نسان نودینیان برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...
بالای صفحه