برچسب: پاسخ حملات شیمیایی

کودکان مقدمند: اعتراض و اعتصاب پاسخ حملات شیمیایی حکومت اسلامی به مدارس است

۲۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: شهلا دانشفر تهیه و اجرا: سیامک بهاری برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه