برچسب: پاسخ

پاسخ: تاکتیک ها و شیوه های مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی – خلیل کیوان با حمید تقوایی – ۸ژوئیه۲۰۲۱

🔴 پاسخ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺تاکتیک ها و شیوه های مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی – با حمید تقوایی 🎤 خلیل کیوان ۱۷ تیر ۱۴۰۰ – ۸…

گفت و گو: تاثیر اعدام ها بر روی خانواده اعدام‌شدگان چیست؟ مصاحبه با نیما سروستانی – ۷ ژوئیه ۲۰۲۱

🔴 گفت و گو تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺تاثیر اعدام ها بر روی خانواده اعدام‌شدگان و جامعه چیست؟ مهمان برنامه:نیما سروستانی 🎤سیما بهاری ۱۶ تیر ۱۴۰۰ – ۷…

پاسخ: جایگاه اعتصاب کارگران نفت و سیر آتی آن – خلیل کیوان با حمید تقوایی – ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 پاسخ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺جایگاه اعتصاب کارگران نفت و سیر آتی آن – با حمید تقوایی 🎤 خلیل کیوان ۹ تیر ۱۴۰۰ – ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱…

پاسخ: انتخاب رئیسی و چشم انداز تحولات – خلیل کیوان با حمید تقوایی – ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 پاسخ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺انتخاب رئیسی و چشم انداز تحولات – با حمید تقوایی 🎤 خلیل کیوان ۲ تیر ۱۴۰۰ – ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱ پاسخ    در…

پاسخ: ازانتخابات تا بایکوت با حمید تقوایی – ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 پاسخ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺ازانتخابات تا بایکوت با حمید تقوایی 🎤 خلیل کیوان ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ پاسخ    در برنامه تلویزیونی پاسخ، لیدر…

پاسخ: انتخابات، جنبش سرنگونی و انقلاب – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی – ۲ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 پاسخ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺انتخابات، جنبش سرنگونی و انقلاب با حمید تقوایی 🎤 خلیل کیوان ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ – ۲ ژوئن ۲۰۲۱ پاسخ    در برنامه تلویزیونی…

پاسخ: وضعیت جمهوری اسلامی و چشم انداز انقلاب با حمید تقوایی – ۲۷ مه ۲۰۲۱

🔴 پاسخ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺وضعیت جمهوری اسلامی و چشم انداز انقلاب با حمید تقوایی 🎤 خلیل کیوان ۶ خرداد ۱۴۰۰ – ۲۷ مه ۲۰۲۱ پاسخ    در…

بالای صفحه