برچسب: پایان دادن به مجازات اعدام

ایسکرا به زبان کردی: اعدام حیدر قربانی و انتظار از مردم برای پایان دادن به مجازات اعدام – سلیمان سیگارچی با عبدل گلپریان – ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید موضوع برنامه: 🔺 با عبدل گلپریان در رابطه با…

بالای صفحه