برچسب: پرداخت حقوق پایه به مردم

کارگران و یک دنیای بهتر: ادامه اعتراضات جانانه هفت تپه – اجرای حکم شلاق داود رفیعی – ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰

🔴 کارگران و یک دنیای بهتر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 ادامه اعتراضات جانانه کارگران نیشکر هفت تپه 🔺 اعتراضات در بخش های از مراکز نفتی 🔺 پرداخت…

نگاه روز: بحران اقتصادی و مطالبه پرداخت حقوق پایه به مردم – داوود غفاری با کاظم نیکخواه -۷ژوئیه ۲۰۲۰

نگاه روز: فوری ترین مسایل روز در این برنامه روزانه، با طرح سئوالاتی کوتاه در مقابل مهمانان برنامه قرار می گیرد. اتفاقاتی که روزانه در جریان است مورد نقد قرار می…

بالای صفحه