برچسب: پرسنل قراردادی شهرداری تبریز

همبستگی انسانی: علیه اعدام ها، احکام دانشجویان تبریز و چند خبر دیگر

۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳ مه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

نگاه شما: تجمع اعتراضی پرسنل قراردادی مقابل ساختمان شهرداری تبریز – ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱

🔴 نگاه شما: برگرفته از مدیای اجتماعی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺تجمع اعتراضی پرسنل قراردادی مقابل ساختمان شهرداری تبریز 🔺ببینید آخوند مفت خور در مورد پرستاران چه چرندیاتی…

بالای صفحه