برچسب: پرفورمنس

صفحه ويژه اعتراضات علیه صدور و اجرای احکام اعدام – سه شنبه ۲۲ آذر

دانشگاه علامه - دیوارنویسی در دانشگاه به یاد جانباختگان راه آزادی دانشگاه الزهرا مشهد - تحصن دانشجویان دراعتراض به اجرای احکام اعدام دانشگاه دامغان - آغشته کردن دیوارخوابگاه به رنگ...
بالای صفحه