برچسب: پریسا مبارز

باهم: روز جهانی منع خشونت به زنان – گزارش‌ها و پیام‌ها

۴ آذر ۱۴۰۲ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: مونسه مبارز، فروغ آزادمنش، فرح مصطفوی و پریسا مبارز تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

باهم: وضعیت ورزشکاران زن افغانستان، مجموعه‌ای از پیامهای بینندگان

شرکت کنندگان: پریسا مبارز تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه