برچسب: پسران و دختران بدون حجاب

همبستگی انسانی: خامنه ای «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است»

۱۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۸ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...
بالای صفحه