برچسب: پلنوم

گفت و گو: پلنوم ۵۵ حزب کمونیست کارگری و جامعه در آستانه انقلاب

۱۴ تیر ۱۴۰۱ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۲ مهمانان برنامه: مصطفی صابر و محسن ابراهیمی تهیه کننده و مجری: سیما بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه