برچسب: پونه راوی

همراه: فریاد زنان علیه طالبان، افغانستان به عقب برنمیگردد – پونه راوی با سیاوش مدرسی – ۹ سپتامبر ۲۰۲۱

🔴 همراه برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺فریاد زنان علیه طالبان, افغانستان به عقب بر نمی گردد مهمان برنامه: سیاوش…

همراه: کنفرانس کشوری حزب در کانادا گفتگو با عباس ماندگار و بابک یزدی – ۲ سپتامبر ۲۰۲۱

🔴 همراه برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺کنفرانس مطبوعاتی زنان افغانی، کنفرانس کشوری حزب در کانادا مهمان برنامه: عباس ماندگار…

همراه: مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی و شرکت انریکه مورا در این مراسم. گفتگو با سیامک بهاری – ۵ اوت ۲۰۲۱

🔴 همراه برنامه ا ی از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی و شرکت انریکه مورا در این مراسم مهمان:…

همراه: اطلاعات آلمان مسجد هامبورگ را یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا دانسته -۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱

🔴 همراه برنامه ا ی از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺بررسی رویدادهای مهم در روزهای اخیر در خارج کشور نهاد اطلاعاتی آلمان…

همراه: در یادبود منصور حکمت – ۸ ژوئیه ۲۰۲۱

🔴 همراه برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺در یادبود منصور حکمت 🔺بیانیه در رابطه با مضحکه انتخابات، گفتگو با سهیلا…

همراه: تدابیر کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری پس از انتخابات محمد شکوهی – ۱ ژوئیه ۲۰۲۱

🔴 همراه برنامه از از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺تدابیر کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری پس از انتخابات 🔺ادامه محکومیت رئیسی…

همراه: حضور چشم‌گیر و اعتراضی ایرانیان خارج کشور، با مهین کابلی و عبدالله اسدی – ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 همراه برنامه از از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺حضور چشم‌گیر و اعتراضی ایرانیان خارج کشور در آکسیونهای رای ما سرنگونی 🔺بازتاب…

همراه: آمادگی و فراخوانهای اعتراضی به مضحکه انتخابات در خارج کشور – ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 همراه برنامه از از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺آمادگی و فراخوانهای اعتراضی به مضحکه انتخابات در خارج کشور مهمانان برنامه: محمدامین…

همراه: نصب بیل بورد جانباختگان هواپیمایی و آبان ۹۸ در تورنتو – پونه راوی با سیامک بهاری – ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 همراه برنامه از از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺(نصب بیل بورد جانباختگان هواپیمایی و آبان ۹۸ در تورنتو- ۵ ژوئن روز…

همراه: مضحکه انتخابات- رای ما سرنگونی، شعار مردم در مضحکه انتخاباتی،با سیاوش مدرسی – ۳ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 همراه برنامه از از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺مضحکه انتخابات- رای ما سرنگونی، شعار مردم در مضحکه انتخاباتی،با سیاوش مدرسی 🎤…

بالای صفحه