برچسب: پیام حزب دمکرات به مناسبت اربعین حسینی

همراه: فعالیتهای رژیم اسلامی، زیر لوای دین و اربعین در آلمان

شرکت کننده: ناصر کشکولی تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ایسکرا: مذهب اسلحه ای کشنده و مذموم

 ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۹ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده: نسان نودینیان تهیه و اجرا: مینا بهروزی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...
بالای صفحه