برچسب: پیام فعالین سیاسی

ایسکرا – به زبان کردی: برنامه ویژه روز جهانی کارگر، نسان نودینیان – ۲۹ آوریل ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺برنامه ویژه روز جهانی کارگر، پیام فعالین سیاسی و…

بالای صفحه