برچسب: پیام مینا احدی

کلیپ روز: پیام مینا احدی درباره حکم بیست سال زندان برای اسدالله اسدی – ۴ فوریه ۲۰۲۱

🔴 کلیپ روز تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 پیام مینا احدی: 🔺درباره حکم بیست سال زندان برای اسدالله اسدی ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ – ۴ فوریه ۲۰۲۱

کلیپ روز: برای دستگیری قاضی حسن تردست، دست به دست هم دهیم! – پیام مینا احدی – ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰

ایسکرا: گزارش پروین معاذی؛ پیامهای مینا احدی، فرید دانایی، کیان آزادی و طه آزادی؛ شعر می کشید از مصلح ریبوار – ١۳ سپتامبر ۲۰۲۰

ایسکرا برنامه تلویزیونی ایسکرا  به منظور پوشش خبری ــ تحلیلی و سیاسی، مهمترین مسائل در کردستان تهیه میشود.  برنامه های ایسکرا روزانه به مدت ٣٠ دقیقه است. ایسکرا  با تمرکز…

بالای صفحه