برچسب: پیام پروین محمدی به مناسبت روز جهانی کارگر

کارگران و یک دنیای بهتر: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم

۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۸ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گفت و گو: روز جهانی کارگر در دل انقلاب زن زندگی آزادی

۲۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: شهلا دانشفر و نسان نودینیان تهیه و اجرا: سیما بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم

۲۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کننده: حمید تقوایی تهیه و اجرا: شهلا دانشفر برنامه ای از کمیته سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کارگران و یک دنیای بهتر: آزادی جعفر عظیم زاده و سخنان او بعد از آزادی، شهلا دانشفر – ۱۶ آوریل ۲۰۲۱

🔴 کارگران و یک دنیای بهتر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺آزادی جعفر عظیم زاده و سخنان او بعد از آزادی 🔺به پیشواز اول مه برویم. برنامه ویژه اول…

بالای صفحه