Tag: چندین برابر زیر خط فقر

همبستگی انسانی: علیه دستمزدهای زیر خط فقر بپاخیزیم ( به زبان تُرکی)

۱۳ فروردین ۱۴۰۲ - ۲ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: علیه دستمزدهای زیر خط فقر، بپاخیزیم( به زبان تُرکی)

۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰ مارس ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

خط رفاه: اعتصاب کارگران نفت بکجا میرود؟ گفتگو با شهلا دانشفر – ۷ ژوئیه ۲۰۲۱

🔴 خط رفاه برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺اعتصاب کارگران نفت بکجا میرود؟ مهمان برنامه: شهلا دانشفر 🎤 خلیل کیوان ۱۶ تیر ۱۴۰۰ – ۷ ژوئیه ۲۰۲۱ خط رفاه…

خط رفاه: اعتصاب نفت: عروج طبقه کارگر در جامعه با حمید تقوایی و شهلا دانشفر – ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 خط رفاه برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺اعتصاب نفت: عروج طبقه کارگر در جامعه مهمان: حمید تقوایی و شهلا دانشفر 🎤 خلیل کیوان ۹ تیر ۱۴۰۰ – ۳۰…

خط رفاه: هفت تپه: مبارزات بخش های کارگری و حلقه پیوندها با حسن صالحی – ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 خط رفاه برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺هفت تپه: مبارزات بخش های کارگری و حلقه پیوندها مهمان برنامه: حسن صالحی 🎤 خلیل کیوان ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۶…

خط رفاه: کارگران نفت به میدان میآیند. با شهلا دانشفر – ۲ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 خط رفاه برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺کارگران نفت با میدان میآیند. مهمان برنامه: شهلا دانشفر 🎤 خلیل کیوان ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ – ۲ ژوئن ۲۰۲۱ خط رفاه…

خط رفاه: کارگران و انتخابات با محسن ابراهیمی- ۲۶ مه ۲۰۲۱

🔴 خط رفاه برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺کارگران و انتخابات با محسن ابراهیمی 🎤 خلیل کیوان ۵ خرداد ۱۴۰۰ – ۲۶ مه ۲۰۲۱

خط رفاه: جایگاه حمایت بین المللی از مبارزات کارگران ایران با بهرام سروش – ۱۹ مه ۲۰۲۱

🔴 خط رفاه برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺جایگاه حمایت بین المللی از مبارزات کارگران ایران با بهرام سروش 🎤 خلیل کیوان ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۹ مه ۲۰۲۱…

خط رفاه: اهمیت موفقیت هفت تپه در خلع ید از اسد بیگی، با شهلا دانشفر و اصغر کریمی – ۱۲ مه ۲۰۲۱

🔴 خط رفاه برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺اهمیت موفقیت هفت تپه در خلع ید از اسد بیگی، با شهلا دانشفر و اصغر کریمی 🎤 خلیل کیوان ۲۲ اردیبهشت…

خط رفاه: اول ماه مه ۱۴۰۰: کارگران و رهایی جامعه با شهلا دانشفر و حمید تقوایی – ۵ مه ۲۰۲۱

🔴 خط رفاه برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺اول ماه مه ۱۴۰۰: کارگران و رهایی جامعه با شهلا دانشفر و حمید تقوایی 🎤 خلیل کیوان ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ –…

بالای صفحه