گفت و گو: اعتراف به شلیک عامدانه به هواپیمای مسافربری و پیامدهای ان- با حمید تقوائی- ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

بالای صفحه