کلیپ روز: خواستهای فوری مردم برای مقابله با کرونا و حکومت اسلامی – حزب کمونیست کارگری ایران ۱۳ اسفند ۹۸- ۳ مارس ۲۰۲۰

بالای صفحه