مینا احدی سخنگوی حزب: جمهوری جنایت اسلامی مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی را اعدام کرد.

بالای صفحه