نگاه روز: با حسن صالحی درباره اعدام جوان ۲۳ ساله، شایان سعیدپور توسط رژیم اسلامی

شایان سعیدپور یکی از زندانیان فراری از کرونا, در ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹, در زندان سقز اعدام شد. به گفته کمیته بین المللی علیه اعدام در اطلاعیه ای که روز قبل از اعدام منتشر کرد  “جمهوری اسلامی در اعدام شایان تعجیل دارد چرا که او برای نجات جان خود از شیوع کرونا در زندان به اتفاق دهها زندانی دیگر از زندان سقز فرار کرد.”

در این برنامه, کیوان جاوید با حسن صالحی از کمیته بین المللی علیه اعدام, مصاحبه ای دراینباره دارد.

 

بالای صفحه