کودکان مقدمند: جان محمد حبیبی، معلم زندانی در خطر است! با شهلا دانشفر- ۲۰ آوریل ۲۰۲۰

در این برنامه, سیامک بهاری, از سازمان کودکان مقدمند, گزارشی از وضعیت محمد حبیبی, معلم زندانی, می دهد و مساله را با شهلا دانشفر به بحث می گذارد.

بالای صفحه