نیم نگاه: اول مه مه روز جهانی کارگر ۹۹، موقعیت جنبش کارگری در فضای سیاسی ایران، برنامه اول

اول مه, روز جهانی کارگر امسال در راه است. جامعه, جنبش های اعتراضی, و جنبش کارگری چه موقعیتی دارند؟ جنبش کارگری با توجه به اتفاقات سال گذشته چه موقعیت و نقشی در فضای کنونی جامعه دارد؟ رابطه جنبش کارگری با دیگر جنبش های اجتماعی چیست؟ در یک سال اخیر چنبش کارگری چه پیشرفتهایی داشته است؟
در این برنامه حمید تقوایی و اصغر کریمی آن نکات را بررسی می کنند.
مجری برنامه: شیرین شمس
تهیه کننده: کانال جدید

بالای صفحه