میزگرد: لنین و دستاوردهایش برای یک دنیای بهتر – با حمید تقوائي و ناصر اصغری – ۲۷ آوریل ۲۰۲۰

لنین چه کسی بود؟ چه کار کرد؟ چه تغییری بوجود آورد؟ از نظر سیاسی لنین چکار کرد و چه دستاوردی داشت؟ و پاسخ به سوالات دیگر درباره لنین را در این برنامه بیابید.

به مناسبت سالروز تولد لنین, تلویزیون کانال جدید این میزگرد را با حمید تقوایی و ناصر اصغری به شما تقدیم می کند.

بالای صفحه