نگاه روز: گروگان گیری جمهوری اسلامی – با رضا رشیدی – ۱۲ مه ۲۰۲۰

امروز، سه شنبه، 23 اردیبهشت 1399، علی ربیعی، سخنگوی جمهوری اسلامی گفت: “بدون هیچ پیش‌شرطی آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم”.
جرم این زندانیان در ایران چیست؟ آنها چه کسانی هستند؟ آیا این اقدام را می توان گروگانگیری نامید؟ در این برنامه نگاه روز، داوود غفاری و رضا رشیدی به این مساله می پردازند.

نگاه روز:

فوری ترین مسایل روز در این برنامه روزانه، با طرح سئوالاتی کوتاه در مقابل مهمانان برنامه قرار می گیرداتفاقاتی که روزانه در جریان است مورد نقد قرار می گیرد و سیاست و مواضع دولت ها به چالش کشیده می شودنگاه روز از زاویه فعالین یک حزب سیاسی فورا به جنگ آرا و نظرات و تصمیم های سیاسی و عملکرد دولت ها می رود تا مردم و فعالین جنبش های اعتراضی فورا به سرراست ترین جواب انقلابی و انسانی دسترسی داشته باشندفوریت در پاسخ دادن ویژگی نگاه روز استنقد و افشای جمهوری اسلامی اولویت اصلی این برنامه است.

زمان پخش: هر روز هفته ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۰۰ بوقت ایران

بالای صفحه