پیام حمید تقوائی در محکومیت حکم شلاق علیه عضو سندیکای شرکت واحد – ۲ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه