اکس مسلم: اعتراضات سراسری در آمریکا – میلاد رسایی منش با حضور مصطفی صابر و امین صوفیا مهر – ۷ ژوئن ۲۰۲۰

اکس مسلم 

برنامه تلویزیونی اکس مسلم با روی‌کردی سیاسی، با اسلامیسم و ارتجاع مذهبی مبارزه فعال و مستمر میکند. برنامه های هفتگی ما با تمرکز بر اخبار مهم مرتبط با جنبش خردگرایان، ضد دین ها و اکس مسلم ها، به نقد و تحلیل مسائل روز میپردازد. هدف برنامه های تلویزیونی اکس مسلم، مبارزه سیاسی و فکری با جنبش اسلام سیاسی و عقاید واپسگرای مذهبی است. ما تلاش داریم تریبون انسانهای آزاد اندیش باشیم. تمرکز اصلی فعالیت تلویزیونی ما مبارزه با جمهوری اسلامی است. آزادی بیان و اندیشه و نقد بی امان ارتجاع مذهبی از دیگر اهداف ما است.

تهیه کننده: سازمان اکس مسلم اسکاندیناوی    صفحه فارسی 
تهیه و اجرا: میلاد رسایی منش، نسترن گودرزی، حامد جمالی

تماس: اینستگرام     تویتر     فیسبوک     تلگرام     یوتیوب 

زمان پخش: یکشنبه ها ساعت 19:00 تا 20:00 بوقت ایران

بالای صفحه