کلیپ روز: ادامه اعتصاب تمامی بخشهای نیشکر هفت تپه – اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران – ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه