نگاه شما: دومین روز تجمع معلمان مقابل مجلس، تیراندازی مستقیم به سمت کولبران در بانه – ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه